ติดต่อเรา - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

ติดต่อเรา

ภาควิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.
02 218 5545 (ธุรการ)
แฟกซ์
 02 218 5561

Department of Materials Science,
Faculty of Science, Chulalongkorn Univesity, Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel.
+66 2 218 5545
Fax.
+66 2 218 5561


View Department of Materials Science in a larger map
Back to content | Back to main menu