หน่วยวิจัย - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

หน่วยวิจัย

 

หน่วยวิจัยภายในภาควิชา

 
  • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ (Center of Excellence in Textile)

 
  • หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลและวัสดุย่อยสลาย (Recycling Technologies and Degradable Materials Research and Development Unit)

 
  • หน่วยปฏิบัติการวิจัยเซรามิกขั้นสูง (Advanced Ceramics Research Unit)

 
 
Back to content | Back to main menu