แขนงวิชาเซรามิก ปี2 - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

แขนงวิชาเซรามิก ปี2

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาตรี > ชั้นปีที่ 2

จิรสิน  ต่อวัฒนกิจกุล (อ๋อง)
Jirasin Tawwuttanakidgul (Ong)

เลขประจำตัวนิสิต

5533259623

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

จุฑาภรณ์   เธอสระน้อย (แต้ว)
Jutapron Thersranoi (Taeu)

เลขประจำตัวนิสิต

5533261823

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ชัชรินทร์  ไวโรจนกิจ (หญิง)
Chatcharin Vairojanakit (Ying)

เลขประจำตัวนิสิต

5533262423

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ฐิตาพร  บริสุทธิ์ (เมย์)
Titaporn Borisut (May)

เลขประจำตัวนิสิต

5533264723

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ฐิตาภา  ตนะวรรณสมบัติ (เฟรนด์)
Titapa tanawansombat (Friend)

เลขประจำตัวนิสิต

5533265323

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ณัฐณิชา   นวมภักดี (เบลล์)
Natnicha Nuampakdee(Belle)

เลขประจำตัวนิสิต

5533266023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ดวงกมล  ภัคธนอุดมพันธุ์ (มิน)
Duangkamol Phaktanaudompun (Min)

เลขประจำตัวนิสิต

5533267623

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ไทยคม  เขียนทอง (เบลล์)
Thaicom Khientong (Bell)

เลขประจำตัวนิสิต

5533268223

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ธนกร  ธนกรเกษมศรี (กร)
Tanakorn Tanakornkasamsri (Korn)

เลขประจำตัวนิสิต

5533269923

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ธนกฤต  เอื้อธนาพร (กฤต)
Thanakrit Auethanapon (Krit)

เลขประจำตัวนิสิต

5533270423

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ธนพร  นาคนวม (ปุ๋มปิ๋ม)
Thanaporn Naknoum (Pumpim)

เลขประจำตัวนิสิต

5533271023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

ธนภรณ์  นาคบัวแก้ว (โบ)
Tanaporn Narkbuakaew(Bow)

เลขประจำตัวนิสิต

5533272723

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

ธัญธร  ตรงจิตต์รักษา (ธัญ)
Thunyathorn Thongchitrugsa (Thun)

เลขประจำตัวนิสิต

5533274023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

ธีราพร  ชัยยะ (อาย)
Teeraporn Chaiya (Eye)

เลขประจำตัวนิสิต

5533277923

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

นพรัตน์  เจริญศรีสมบูรณ์ (ปอนเต้)
Noppharath Charoensrisomboon (Pond)

เลขประจำตัวนิสิต

5533278523

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

นริศรา  นาคแสงทอง (กิ่ง)
Narisara naksangthong (Ging)

เลขประจำตัวนิสิต

5533279123

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

นันทิชา  เชาว์นวม (นีร)
Nanthicha Chaonoum (Nien)

เลขประจำตัวนิสิต

5533280723

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

วสันต์ กำปั่นทอง (เบ็น)
Vason Kuampanthong (Ben)

เลขประจำตัวนิสิต

5532182723

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

พราวฟ้า  เพิ่มพูลบุญ (ฟ้า)
Prawfa Phermpoonboon (Fa)

เลขประจำตัวนิสิต

5533289423

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

เบญจม์ภัทร  เครือคุณาลัย (ไข่มุก)
Benjaphat Kruerkunalay (Kaimuk)

เลขประจำตัวนิสิต

5533281323

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

ภัณฑิรา  วัธนเวคิน (แจน)
Pantira Wattanavekin (Jan)

เลขประจำตัวนิสิต

5533292223

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

ภิรมณ  เก้าเอี้ยน (อี้)
Piramon Kaoien (Ee')

เลขประจำตัวนิสิต

5533295123

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

วรวงศ์  เจียรศิริกุล (โดม)
Worawong Chiansirikul (Dome)

เลขประจำตัวนิสิต

5533297423

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

วรัญญา  สุวรรณภักดี (เฟิร์น)
Waranya Suwannaphakdee (Fern)

เลขประจำตัวนิสิต

5533298023

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

วิภาวี   ปกิรณะ (นุ่น)
Wipavee Pakirana (Noon)

เลขประจำตัวนิสิต

5533301223

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

วิรุจ  เปล่งปลั่ง (แม็พ)
Viruj Plengplung (Map)

เลขประจำตัวนิสิต

5533302923

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

วิษณุ  มะลิแย้ม (เพชร)
Witsanu Maliyam (Petch)

เลขประจำตัวนิสิต

5533303523

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

สุทธิลักษณ์  ญาณวรุตม์วงศ์ (แอ้ม)
Suttiluck Yanawarutwong (Amp)

เลขประจำตัวนิสิต

5533307023

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

สุวิชญา  ชลสินธุ์ (จูน)
Suwitchaya Chonsinthu (June)

เลขประจำตัวนิสิต

5533309323

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

อโยธยา  ศรีอินทร์ (ฟิล์ม)
Ayothaya Sriin (Ayo)

เลขประจำตัวนิสิต

5533310923

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

อัณศยา  เอกสาธิต (มายด์)
Aunsaya Eksatit (Mind)

เลขประจำตัวนิสิต

5533311523

.ที่ปริกษา

.ดร. อุไรวรรณ ลีลาอดิศร
Dr. Uraiwan Leela-adisorn

วิภาวี จันทร์สุดา (โบว)
Wiphawi Jansuda (Bow)

เลขประจำตัวนิสิต

5532964123

.ที่ปริกษา


Back to content | Back to main menu