แขนงวิชาพอลิเมอร์ ปี2 - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

แขนงวิชาพอลิเมอร์ ปี2

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาตรี > ชั้นปีที่ 2

กชกร แซ่เอี้ยะ (ท๊อฟฟี่)
Kochakorn Saeaeh (Toffy)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533251523

E - mail

toffy529@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. อุษา แสงวัฒนาโรจน์

กมลชนก สาริสุต (แอน)
Kamolchanok Sarisuta (Ann)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533253823

E - mail

ann_skn@hotmail.com

าจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์

จิรภัทร์ อาริยวัฒน์ (อัง)
Jirapat Arriyawat (Ung)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533258023

E - mail

ung_princess@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์

ธัชย์ชลัท ทับทอง (ต๊อดดี้)
Thutchalat Tapthong (Toddy)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533273323

E - mail

i_am_toddy@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์

ธันยพร จงจิตต์พิสมัย (หลิง)
Thanyaporn Jongjitpissamai (Ling)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533276223

E - mail

lingjong75@gmail.com

าจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. อุษา แสงวัฒนาโรจน์

ปฏิภาณ อรุณอมรานนท์ (มาย)
Patipan Aroonamaranont (Mine)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533282023

E - mail

mineza_159@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์

ปภัสสร รัตนเพ็ชร (ปลา)
Papatsorn Rattanapet (Pla)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533283623

E - mail

p-la_patsorn@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อุุษา แสงวัฒนาโรจน์

ปริณดา สีวลีพันธ์ (เบล)
Parinda Sriwaleephun (Belle)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533284223

E - mail

belle_p_@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. มัณทนา โอภาประกาสิต

ปวรวรรณ สิงห์สูง (อีฟ)
Pawornwan Singsoong (Eve)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533285923

E - mail

eveve.-@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. มัณทนา โอภาประกาสิต

พรพัชร หิรัญพัฒนกุล (ซูโม่)
Phornphatch Hiranpattanakul (Zumo)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533288823

E - mail

Phornphatch@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. มัณทนา โอภาประกาสิต

พัชร์รพี กังสดาลพิภพ (สมาย)
Patrapee Kungsadalpipob (Smile)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533290023

E - mail

Spatrapee@yahoo.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. มัณทนา โอภาประกาสิต

พาสนา คงเกลี้ยง (เดียร์)
Passana Kongklieng (Dear)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533291623

E - mail

Steaka@hotmail.co.th

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. มัณทนา โอภาประกาสิต

ภาณิชา วิวัฒน์สัมพันธ์ (โม)
Phanicha Wiwatsamphan (Mo)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533294523

E - mail

bebear_loveyou@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.มัณทนา โอภาประกาสิต

วรพร พัฒนเตชะ (วี)
Worabhorn Pathanatecha (Vee)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533296823

E - mail

valtus159@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล

วรางคณา ทรงประไพ (แตงไท)
Warangkana Shongprapai (Tangtai)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533299723

E - mail

tangtaiiz22@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล

วิภาวี กันกำธรวงศ์ (เหมย)
Wipavee Gungumthonwong (Mei)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533300623

E - mail

Tengo_m555@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล

ศุภกานต์ หรรษาไพบูลย์ (กานต์)
Supakarn Hansapaiboon (Karn)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533304123

E - mail

karnrn@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล

ศุภศิลป์ ทัดสวน (ศุภ)
Supasil Tudsuan (Sup)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533305823

E - mail

spsl_tensei@live.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นันทนา จิรธรรมนุกูล

สุพัสสา พริ้งพร้อมสุข (พิวพิว)
Suphassa Pringpromsuk (Piwpiw)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533308723

E - mail

Piwpiw_vip@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นันทนา จิรธรรมนุกุล

อารดา พรพิทักษ์ชัยกุล (แอม)
Arada Pornpitakchaikul (Amm)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533312123

E - mail

p.arada@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล

 

พันธิตรา ยาแก้ว (กัน)
Pantitra Yakaew (Gun)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5533480923

E - mail

gun_conun@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นันทนา จิรธรรมนุกูล

Back to content | Back to main menu