ข่าวประชาสัมพันธ์

 

             นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ขอรับบริการสำเนาเอกสารฉบับเต็มทั้งในและต่างประเทศ    อัตราพิเศษ

                    womnpncl.wmf (5714 bytes) สำเนาบทความในประเทศ 3 บทความ / คน (ไม่เสียค่าถ่ายสำเนาบทความ)

                  womnpncl.wmf (5714 bytes)สำเนาบทความจากต่างประเทศ  

               ห้องสมุดออกค่าใช้ให้บทความละ   200  บาท
               นิสิตออกค่าใช้จ่ายเอง   300  บาท ต่อ 1 บทความ
               นิสิต   1  คน ขอรับบริการได้ท่านละ    3  บทความ

 

ตั้งแต่      เม.ย.2545- มี.ค. 2546 

ติดต่อ ฝ่ายบริการสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดคณะฯ หรือ สอบถามได้ที่ 218-5045