บริการตอบคำถามด้านการให้บริการ

           ต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการของสถาบันวิทยบริการ

สอบถามได้ที่ 02-218-2929

         ต้องการขอรับ บริการ หน้าสารบัญ  ของวารสารที่สนใจ สมัครได้ที่

URL http://www.elsevier.com/homepage/search.htt

        ต้องการขอรับเอกสารฉบับเต็ม ในประเทศและต่างประเทศ

ติดต่อบรรณารักษ์ฝ่ายบริการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดคณะฯ         

      คุณสุกานดา   ใหญ่โสมะนัง หรือ คุณสำรวม  ทองคำ

            02-218-5045 หรือ 02-218-5046