Chula
  thai_flag TH
engi_flag EN
Biochemistry
 
:: The first university in Thailand to offer B.Sc. program in Biochemistry ::
News & Information
เชิญชมภาพและบรรยากาศงาน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น 
ประจำปี 2557 และ 2558
เชิญชมภาพและบรรยากาศงาน พิธีมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่าง สภาคณาจารย์ จุุฬาฯ ประจำปี 2557 วันที่ 16 มกราคม 2558
เชิญชมภาพและบรรยากาศงาน "45 ปี ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
เอกสารความปลอดภัย
จุดรวมพลและแผนผังจุดรวมพลของคณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ภาควิชาต่างๆ ในอาคารคลุ้มฯ รวมกันจุดที่ 5 ส่วนอาคารต่างๆในคณะรวมกันที่ไหนบ้าง คลิกดูรายละเอียด
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครื่อข่ายนานาชาติ รับสมัครนิสิตในโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด ...
ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ิ รับสมัครนิสิตในโครงการ "นิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2558" รายละเอียด ...
ทำเนียบรางวัลชาวชีวเคมี ปี2557
ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่าน พี่อัจฉรา พี่วันวิสา และพี่ชัชวิน ที่ี่ได้ให้เกียรติ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ แก่น้อง ๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เชิญชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ คลิกที่นี่
รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล และ รศ.ดร.พีรดา มงคลกุล ได้มอบทุนการศึกษานิสิตให้ภาควิชาเป็นจำนวน 300,000 บาท และให้แก่ชมรมชีวเคมี 200,000 บาท ขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านสุขภาพแข็งแรง อายุยืนหมื่นๆ ปีนะครับ
Congratulations to all 2013 graduates!
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.570856546293687&type=1
ภาควิชาชีวเคมี เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ผู้สนใจกรุณาเลือกหัวข้อวิจัย
พร้อมส่งเอกสารแสดงผลการศึกษามาที่ supaart.s@chula.ac.th
ภาควิชาชีวเคมี จุฬาฯ ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554 ด้วยคะแนนสูงสุด (คุณภาพระดับ 5) ในสาขา Biochemistry จาก สกว.  เชิญชมด้านในครับ
เกียรติบัตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินระดับ ๕ (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชา Biochemistry จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔
ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลด้านทะเบียน ระเบียบ กฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้เ็ป็นแนวปฏิบัติสำหรับการศึกษาในคณะฯ จัดทำโดยหน่วยทะเบียนและเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์ จุฬาฯ


ถ้าคุณยังไม่พบตัวตนที่แท้จริงของคุณ " คำถามที่ว่าชีวเคมีคืออะไร เรียนชีวเคมีไปทำไมเรียนแล้วได้อะไร จบแล้วทำงานอะไร ภาควิชาชีวเคมีสามารถตอบคำถามคุณได้"
เชิญชม VDO แนะนำภาควิชาชีวเคมีฯ
ASEAN Economic Community (AEC) 2015
AEC envisages the following key characteristics: (a) a single market and production base, (b) a highly competitive economic region, (c) a region of equitable economic development, and (d) a region fully integrated into the global economy. For more information, please visit www.asean.org.


Scholarship Program for Neighboring Countries
Chulalongkorn University opens the scholarship program for neighboring countries at MS or PhD level. The scholarship will cover the round-trip ticket, tuition, stipend and accommodation. The candidates must send the completed application form and relevant documents directely to the faculty/program of their choice. The guide and application form can be obtained at http://www.academic.chula.ac.th

 

Announcement

SEMINAR 2016

Date
Speaker
Tite
Advisor
16/11/2016 Pun
Msc./1
Different forms of osmotic stress evoke qualitatively different responses in rice Dr. Nuchanat
Phuwanet
Msc./1
Overexpression of Sigma factor SigB improves temperature and butanol tolerance of Synechocystis sp. PCC6803 Dr. Saowarat
Lalita
Evaluation and directed evolution for thermostability improvement of a GH 13 thermostable α-glucosidase from Thermus thermophilus TC11  

 

Important dates for our new graduate students enrolling in the first semester of 2016

 • July 4, 2016, 10 am, Room 521, Klum Bldg.
  -Orientation
 • July 10-14, 2016
  -Course registration via internet (www.reg.chula.ac.th)
 • July 28, 2016
  -Student Registration to Sala Prakiew
 • July 21, 2016
  -2310610 Cell Biochem starts

ประกาศรับสมัครนิสิต

รับสมัครนิสิต ป.โท ป.เอก ภาคต้น
ปีการศึกษา 2559

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่มวิจัย "ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง"
  (นิสิตปริญาโท/เอก  ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัยหลังปริญาเอก
(
Posdoctoral Fellowship)) 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cems.sc.chula.ac.th

 


Latest Publications

 1. Sivaramakrishnan, R.; Incharoensakdi, A.. Utilization of microalgae feedstock for concomitant production of bioethanol and biodiesel. Fuel 2018, 217, 458-466.
 2. Soponpong, S.; Amparyup, P.; Tassanakajon, A.. A cytosolic sensor, PmDDX41, mediates antiviral immune response in black tiger shrimp Penaeus monodon. Developmental & Comparative Immunology 2018, 81, 291–302.
 3. Sipahutar, M.K.; Piapukiew, J.; Vangnai, A.S.. Efficiency of the formulated plant-growth promoting Pseudomonas fluorescens MC46 inoculant on triclocarban treatment in soil and its effect on Vigna radiata growth and soil enzyme activities. Journal of Hazardous Materials 2018, 344, 883–892.
 4. P. Mahalapbutr, B. Nutho, P. Wolschann, N. Kungwan, T. Rungrotmongkol*Molecular Insights into Inclusion Complexes of Mansonone E and H Enantiomers with various β-cyclodextrins, Journal of Molecular Graphics and Modeling2018, 79, 72-80.
 5. Tummamunkong, P.; Jaree, P.; Tassanakajon, A.; Somboonwiwat, K.. WSSV-responsive gene expression under the influence of PmVRP15 suppression. Fish and Shellfish Immunology 2018, (72), 86-94.
Link to Research Group
Biochemistry
Safety
 
Department of Biochemistry, fl. 5, Klum Watcharobol Bld. Faculty of Science, Chulalongkorn University, Payathai Road, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel: 662-218-5416-7 Fax: 662-218-5418