Chula
  thai_flag TH
engi_flag EN
Biochemistry
 
:: The first university in Thailand to offer B.Sc. program in Biochemistry ::
News & Information
เชิญชมภาพและบรรยากาศงาน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น 
ประจำปี 2557 และ 2558
เชิญชมภาพและบรรยากาศงาน พิธีมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่าง สภาคณาจารย์ จุุฬาฯ ประจำปี 2557 วันที่ 16 มกราคม 2558
เชิญชมภาพและบรรยากาศงาน "45 ปี ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
เอกสารความปลอดภัย
จุดรวมพลและแผนผังจุดรวมพลของคณะวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ภาควิชาต่างๆ ในอาคารคลุ้มฯ รวมกันจุดที่ 5 ส่วนอาคารต่างๆในคณะรวมกันที่ไหนบ้าง คลิกดูรายละเอียด
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครื่อข่ายนานาชาติ รับสมัครนิสิตในโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด ...
ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ิ รับสมัครนิสิตในโครงการ "นิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2558" รายละเอียด ...
ทำเนียบรางวัลชาวชีวเคมี ปี2557
ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่าน พี่อัจฉรา พี่วันวิสา และพี่ชัชวิน ที่ี่ได้ให้เกียรติ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ แก่น้อง ๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เชิญชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ คลิกที่นี่
รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล และ รศ.ดร.พีรดา มงคลกุล ได้มอบทุนการศึกษานิสิตให้ภาควิชาเป็นจำนวน 300,000 บาท และให้แก่ชมรมชีวเคมี 200,000 บาท ขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านสุขภาพแข็งแรง อายุยืนหมื่นๆ ปีนะครับ
Congratulations to all 2013 graduates!
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.570856546293687&type=1
ภาควิชาชีวเคมี เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ผู้สนใจกรุณาเลือกหัวข้อวิจัย
พร้อมส่งเอกสารแสดงผลการศึกษามาที่ supaart.s@chula.ac.th
ภาควิชาชีวเคมี จุฬาฯ ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554 ด้วยคะแนนสูงสุด (คุณภาพระดับ 5) ในสาขา Biochemistry จาก สกว.  เชิญชมด้านในครับ
เกียรติบัตร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินระดับ ๕ (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชา Biochemistry จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔
ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลด้านทะเบียน ระเบียบ กฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้เ็ป็นแนวปฏิบัติสำหรับการศึกษาในคณะฯ จัดทำโดยหน่วยทะเบียนและเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์ จุฬาฯ


ถ้าคุณยังไม่พบตัวตนที่แท้จริงของคุณ " คำถามที่ว่าชีวเคมีคืออะไร เรียนชีวเคมีไปทำไมเรียนแล้วได้อะไร จบแล้วทำงานอะไร ภาควิชาชีวเคมีสามารถตอบคำถามคุณได้"
เชิญชม VDO แนะนำภาควิชาชีวเคมีฯ
ASEAN Economic Community (AEC) 2015
AEC envisages the following key characteristics: (a) a single market and production base, (b) a highly competitive economic region, (c) a region of equitable economic development, and (d) a region fully integrated into the global economy. For more information, please visit www.asean.org.


Scholarship Program for Neighboring Countries
Chulalongkorn University opens the scholarship program for neighboring countries at MS or PhD level. The scholarship will cover the round-trip ticket, tuition, stipend and accommodation. The candidates must send the completed application form and relevant documents directely to the faculty/program of their choice. The guide and application form can be obtained at http://www.academic.chula.ac.th

 

Announcement

SEMINAR 2018

Date
Speaker
Title
Advisor
       
     
     

 

ประกาศรับสมัครนิสิต

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร             1 - 25 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ์     8 มิถุนายน 2561 (13.00-16.00)
ประกาศผลสอบ   15 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับสมัครงาน

 "ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง"
  (
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รับสมัคร

1. ผู้ช่วยนักวิจัย 2 ตำแหน่ง
2. นักวิจัยหลังปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ (www.cems.sc.chula.ac.th)
ติดต่อ     : ผศ.ดร.กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์
โทรศัพท์ : 02-218-5414/089-8312177

ประกาศ เมื่อ 9 เมษายน 2561

Latest Publications

  1. Tinpranee, N.; Incharoensakdi, A.; Phunpruch,S.. Screening cyanobacteria from marine coastal waters of Thailand for biohydrogen production. Journal of Applied Phycology 2018, 1–11. Article in press
  2. Charoenwongpaiboon,T.; Wangpaiboon, K.; Pichyangkura, R.; Hengsakul Prousoontorn, M.. Highly porous core shell chitosan beads with superb immobilization efficiency for Lactobacillus reuteri 121 inulosucrase and production of inulin-type fructooligosaccharides. RSCAdv 2018, 8, 17008 – 17016.
  3. Boonchuen, P., Jaree, P., Tassanakajon, A., Somboonwiwat, K.. Hemocyanin of Litopenaeus vannamei agglutinates Vibrio parahaemolyticus AHPND and neutralizes its toxin. Developmental and Comparative Immunology 2018. 84, 371-381.
  4. Boonrawd, S., Supungul, P., Tassanakajon, A., Rimphanitchayakit, V.. Antimicrobial activity of a serine proteinase inhibitor SPIPm5 from the black tiger shrimp Penaeus monodon. Fish and Shellfish Immunology 2018, 77, 147-155.
  5. Boonpa, K., Tantong, S., Weerawanich, K., Panpetch, P., Pringsulaka, O., Yingchutrakul, Y., Roytrakul, S., Sirikantaramas, S.. Heterologous expression and antimicrobial activity of OsGASR3 from rice (Oryza sativa L.). Journal of Plant Physiology 2018, 224-225, 95-102.
Link to Research Group
Biochemistry
Safety
Department of Biochemistry, fl. 5, Klum Watcharobol Bld. Faculty of Science, Chulalongkorn University, Payathai Road, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel: 662-218-5416-7 Fax: 662-218-5418